Online Support

  • skype Phòng Kinh doanh
   phone 0966.793.688
   email panoma.vn@gmail.com
  • skype Tư vấn kỹ thuật
   phone 0967.855.559
   email panoma.vn@gmail.com
 • HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG (24/24)
  • skype Support
   phone 024.777.88088
   email panoma.vn@gmail.com

Cáp điện lõi nhôm có giáp bảo vệ, Cáp điện lõi nhôm không có giáp bảo vệ. Dây cáp điện GOLDCUP Ngọc Khánh |0966.793.688

Sắp xếp:

Hiển thị:


Cáp điện nhôm 1 lõi không có giáp bảo vệ

Cáp điện nhôm 1 lõi không có giáp bảo vệ

Cáp điện 1 lõi không có giáp bảo vệ 0.6/1kV - Al/XLPE/PVC Tiêu chuẩn: IEC 60502-1 (TCVN 5935)  Dây..

Liên hệ 0966.793.688

Cáp điện nhôm 2 lõi không có giáp bảo vệ

Cáp điện nhôm 2 lõi không có giáp bảo vệ

Cáp điện 2 lõi không có giáp bảo vệ 0.6/1kV - Al/XLPE/PVC Tiêu chuẩn: IEC 60502-1 (TCVN 5935)  Dây..

Liên hệ 0966.793.688

Cáp điện nhôm 2 lõi nhôm có giáp bảo vệ

Cáp điện nhôm 2 lõi nhôm có giáp bảo vệ

Cáp điện 2 lõi có giáp bảo vệ (cáp ngầm) 0.6/1kV - Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC Tiêu chuẩn: IEC 60502-1 (TC..

Liên hệ 0966.793.688

Cáp điện nhôm 3 lõi không có giáp bảo vệ

Cáp điện nhôm 3 lõi không có giáp bảo vệ

Cáp điện 3 lõi không có giáp bảo vệ 0.6/1kV - Al/XLPE/PVC Tiêu chuẩn: IEC 60502-1 (TCVN 5935)  Dâ..

Liên hệ 0966.793.688

Cáp điện nhôm 3 lõi nhôm có giáp bảo vệ

Cáp điện nhôm 3 lõi nhôm có giáp bảo vệ

Cáp điện 3 lõi có giáp bảo vệ (cáp ngầm) 0.6/1kV - Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC Tiêu chuẩn: IEC 60502-1 (TC..

Liên hệ 0966.793.688

Cáp điện nhôm 4 lõi có giáp bảo vệ

Cáp điện nhôm 4 lõi có giáp bảo vệ

Cáp điện 4 lõi có giáp bảo vệ (cáp ngầm) 0.6/1kV - Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC Tiêu chuẩn: IEC 60502-1 (TC..

Liên hệ 0966.793.688

Cáp điện nhôm 4 lõi có giáp bảo vệ với lõi trung tính nhỏ hơn

Cáp điện nhôm 4 lõi có giáp bảo vệ với lõi trung tính nhỏ hơn

Cáp điện 4 lõi với lõi trung tính nhỏ hơn có giáp bảo vệ 0.6/1kV - Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC Tiêu chuẩn:..

Liên hệ 0966.793.688

Cáp điện nhôm 4 lõi không có giáp bảo vệ

Cáp điện nhôm 4 lõi không có giáp bảo vệ

Cáp điện 4 lõi không có giáp bảo vệ 0.6/1kV - Al/XLPE/PVC Tiêu chuẩn: IEC 60502-1 (TCVN 5935)  Dâ..

Liên hệ 0966.793.688

Cáp điện nhôm 4 lõi không giáp bảo vệ với lõi trung tính nhỏ hơn

Cáp điện nhôm 4 lõi không giáp bảo vệ với lõi trung tính nhỏ hơn

Cáp điện 4 lõi với lõi trung tính nhỏ hơn không có giáp bảo vệ 0.6/1kV - Al/XLPE/PVC Tiêu chuẩn: IE..

Liên hệ 0966.793.688

Cáp điện nhôm 5 lõi có giáp bảo vệ

Cáp điện nhôm 5 lõi có giáp bảo vệ

Cáp điện 5 lõi có giáp bảo vệ (cáp ngầm) 0.6/1kV - Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC Tiêu chuẩn: IEC 60502-1 (TC..

Liên hệ 0966.793.688

Cáp điện nhôm 5 lõi không có giáp bảo vệ

Cáp điện nhôm 5 lõi không có giáp bảo vệ

Cáp điện 5 lõi không có giáp bảo vệ 0.6/1kV - Al/XLPE/PVC Tiêu chuẩn: IEC 60502-1 (TCVN 5935)  Dâ..

Liên hệ 0966.793.688

Hiển thị 1 đến 11 trong 11 (1 Trang)