Online Support

  • skype Phòng Kinh doanh
   phone 0966.793.688
   email panoma.vn@gmail.com
  • skype Tư vấn kỹ thuật
   phone 0967.855.559
   email panoma.vn@gmail.com
 • HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG (24/24)
  • skype Support
   phone 024.777.88088
   email panoma.vn@gmail.com

Danh mục


Sắp xếp:

Hiển thị:


Chiller giải nhiệt gió Daikin EWAD-C

Chiller giải nhiệt gió Daikin EWAD-C

I. Đặc điểm của Chiller giải nhiệt gió Daikin EWAD-C. 1. Máy nén trục vít đơn hiệu suất cao. Chill..

Liên hệ 0966.793.688

Chiller giải nhiệt gió Daikin EWAD-TZ B

Chiller giải nhiệt gió Daikin EWAD-TZ B

I. Đặc điểm của Chiller giải nhiệt gió Daikin EWAD-TZ B.  1. Máy nén trục vít đơn. Chiller giải nh..

Liên hệ 0966.793.688

Chiller giải nhiệt gió Daikin EWAT-B

Chiller giải nhiệt gió Daikin EWAT-B

I. Đặc điểm của Chiller giải nhiệt gió Daikin EWAD-B. 1. Máy nén xoắn ốc. Chiller giải nhiệt gió D..

Liên hệ 0966.793.688

Chiller giải nhiệt gió Daikin UAA-SV3

Chiller giải nhiệt gió Daikin UAA-SV3

I. Đặc điểm của Chiller giải nhiệt gió Daikin UAA-SV3. 1. Máy nén trục vít đơn biến tần. Chiller g..

Liên hệ 0966.793.688

Chiller giải nhiệt gió Daikin UAA/UAY-FST4

Chiller giải nhiệt gió Daikin UAA/UAY-FST4

I. Đặc điểm của Chiller giải nhiệt gió Daikin UAA/UAY-FST4. 1. Máy nén trục vít đơn hiệu suất cao. ..

Liên hệ 0966.793.688

Chiller giải nhiệt gió Daikin UAA/UAY-ST3

Chiller giải nhiệt gió Daikin UAA/UAY-ST3

I. Đặc điểm của Chiller giải nhiệt gió Daikin UAA/UAY-ST3. 1. Máy nén trục vít đơn hiệu suất cao. ..

Liên hệ 0966.793.688

Chiller giải nhiệt gió Daikin UAL-D

Chiller giải nhiệt gió Daikin UAL-D

I. Đặc điểm của Chiller giải nhiệt gió Daikin UAL-D  1. Máy nén xoắn ốc hiệu suất cao. Chiller giả..

Liên hệ 0966.793.688

Chiller giải nhiệt gió Daikin UAY-SQ3

Chiller giải nhiệt gió Daikin UAY-SQ3

I. Đặc điểm của Chiller giải nhiệt gió Daikin UAY-SQ3. 1. Máy nén trục vít hiệu suất cao. Chiller ..

Liên hệ 0966.793.688

Chiller giải nhiệt gió Trane ARTC

Chiller giải nhiệt gió Trane ARTC

I. Đặc điểm của Chiller giải nhiệt gió Trane ARTC. Chiller giải nhiệt gió Trane ARTC Được vận hành ..

Liên hệ 0966.793.688

Chiller giải nhiệt gió Trane Ascend™ ACR

Chiller giải nhiệt gió Trane Ascend™ ACR

I. Đặc điểm của Chiller giải nhiệt gió Trane Ascend™ ACR. Chiller giải nhiệt gió Trane AscendTM ACR..

Liên hệ 0966.793.688

Chiller giải nhiệt gió Trane Ascend™ ACS

Chiller giải nhiệt gió Trane Ascend™ ACS

I. Đặc điểm của Chiller giải nhiệt gió Trane Ascend™ ACS. Chiller giải nhiệt gió Trane AscendTM ACS..

Liên hệ 0966.793.688

Chiller giải nhiệt gió Trane Sintesis ™ RTAF

Chiller giải nhiệt gió Trane Sintesis ™ RTAF

I. Đặc điểm của Chiller giải nhiệt gió Trane Sintesis ™ RTAF. Làm mát tự do nhờ tận dụng lợi thế củ..

Liên hệ 0966.793.688

Chiller giải nhiệt gió Trane CGAM

Chiller giải nhiệt gió Trane CGAM

I. Đặc điểm của Chiller giải nhiệt gió Trane CGAM. Chiller giải nhiệt gió Trane CGAM có khả năng kh..

Liên hệ 0966.793.688

Chiller giải nhiệt gió Trane Series R® Helical Rotary RTAC

Chiller giải nhiệt gió Trane Series R® Helical Rotary RTAC

I. Đặc điểm của Chiller giải nhiệt gió Trane Series R® Helical Rotary RTAC. Hệ thống của Chiller gi..

Liên hệ 0966.793.688

Chiller giải nhiệt nước Daikin CUWDC-V

Chiller giải nhiệt nước Daikin CUWDC-V

I. Đặc điểm của Chiller giải nhiệt nước Daikin CUWDC-V.  1. Máy nén trục vít đơn hiệu suất cao. Ch..

Liên hệ 0966.793.688

Chiller giải nhiệt nước Daikin EWWA-VZ

Chiller giải nhiệt nước Daikin EWWA-VZ

I. Đặc điểm của Chiller giải nhiệt nước Daikin EWWD-VZ. 1. Máy nén trục quay đơn. Chiller giải nhi..

Liên hệ 0966.793.688

Chiller giải nhiệt nước Daikin HTS

Chiller giải nhiệt nước Daikin HTS

I. Đặc điểm của Chiller giải nhiệt nước Daikin HTS.  1. Máy nén ly tâm một cấp. Chiller giải nhiệt..

Liên hệ 0966.793.688

Chiller giải nhiệt nước Daikin HTV

Chiller giải nhiệt nước Daikin HTV

I. Đặc điểm của Chiller giải nhiệt nước Daikin HTV.  1. Máy nén ly tâm 2 cấp. Chiller giải nhiệt n..

Liên hệ 0966.793.688

Chiller giải nhiệt nước Daikin HXE

Chiller giải nhiệt nước Daikin HXE

I. Đặc điểm của Chiller giải nhiệt nước Daikin HXE.  1. Hiệu suất vượt trội với máy nén đệm từ trườ..

Liên hệ 0966.793.688

Chiller giải nhiệt nước Daikin PFS

Chiller giải nhiệt nước Daikin PFS

I. Đặc điểm của Chiller giải nhiệt nước Daikin PFS.  1. Máy nén trục vít đơn. Chiller giải nhiệt n..

Liên hệ 0966.793.688

Chiller giải nhiệt nước Daikin WMC

Chiller giải nhiệt nước Daikin WMC

I. Đặc điểm của Chiller giải nhiệt nước Daikin WMC.  1. Máy nén đệm từ trường với công nghệ không d..

Liên hệ 0966.793.688

Chiller giải nhiệt nước Daikin WME

Chiller giải nhiệt nước Daikin WME

I. Đặc điểm của Chiller giải nhiệt nước Daikin WME.  1. Máy nén đệm từ trường với công nghệ không d..

Liên hệ 0966.793.688

Chiller giải nhiệt nước Daikin WSC

Chiller giải nhiệt nước Daikin WSC

I. Đặc điểm của Chiller giải nhiệt nước Daikin WSC.  1. Máy nén ly tâm một cấp. Chiller giải nhiệt..

Liên hệ 0966.793.688

Chiller giải nhiệt nước Daikin ZUW-B

Chiller giải nhiệt nước Daikin ZUW-B

I. Đặc điểm của Chiller giải nhiệt nước Daikin ZUW-B.  1. Máy nén trục vít đơn. Chiller giải nhiệt..

Liên hệ 0966.793.688

Hiển thị 1 đến 24 trong 92 (4 Trang)