Online Support

  • skype Phòng Kinh doanh
   phone 0966.793.688
   email panoma.vn@gmail.com
  • skype Tư vấn kỹ thuật
   phone 0967.855.559
   email panoma.vn@gmail.com
 • HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG (24/24)
  • skype Support
   phone 024.777.88088
   email panoma.vn@gmail.com

Sắp xếp:

Hiển thị:


Dàn nóng VRF Midea MVX-450WV2GN1 16HP

Dàn nóng VRF Midea MVX-450WV2GN1 16HP

I. Thông số kỹ thuật của Dàn nóng VRF Midea VX MVX-450WV2GN1 16HP.   HP  16  ..

Liên hệ 0966.793.688

Dàn nóng VRF Midea MVX-615WV2GN1 22HP

Dàn nóng VRF Midea MVX-615WV2GN1 22HP

I. Thông số kỹ thuật của Dàn nóng VRF Midea VX MVX-615WV2GN1 22HP.   HP  22  ..

Liên hệ 0966.793.688

Dàn nóng VRF Midea VX MVX-1340WV2GN1 48HP

Dàn nóng VRF Midea VX MVX-1340WV2GN1 48HP

I. Thông số kỹ thuật của Dàn nóng VRF Midea VX MVX-1340WV2GN1 48HP.   HP  48 ..

Liên hệ 0966.793.688

Dàn nóng VRF Midea VX MVX-252WV2GN1 8HP

Dàn nóng VRF Midea VX MVX-252WV2GN1 8HP

I. Thông số kỹ thuật của Dàn nóng VRF Midea VX MVX-252WV2GN1 8HP.   HP  8  Tê..

Liên hệ 0966.793.688

Dàn nóng VRF Midea VX MVX-2750WV2GN1 98HP

Dàn nóng VRF Midea VX MVX-2750WV2GN1 98HP

I. Thông số kỹ thuật của Dàn nóng VRF Midea VX MVX-2750WV2GN1 98HP.   HP  98 ..

Liên hệ 0966.793.688

Dàn nóng VRF Midea VX MVX-2800WV2GN1 100HP

Dàn nóng VRF Midea VX MVX-2800WV2GN1 100HP

I. Thông số kỹ thuật của Dàn nóng VRF Midea VX MVX-2800WV2GN1 100HP.   HP  100 ..

Liên hệ 0966.793.688

Dàn nóng VRF Midea VX MVX-280WV2GN1 10HP

Dàn nóng VRF Midea VX MVX-280WV2GN1 10HP

I. Thông số kỹ thuật của Dàn nóng VRF Midea VX MVX-280WV2GN1 10HP.   HP  10  ..

Liên hệ 0966.793.688

Dàn nóng VRF Midea VX MVX-2850WV2GN1 102HP

Dàn nóng VRF Midea VX MVX-2850WV2GN1 102HP

I. Thông số kỹ thuật của Dàn nóng VRF MideaVX MVX-2850WV2GN1 102HP.   HP  102 ..

Liên hệ 0966.793.688

Dàn nóng VRF Midea VX MVX-335WV2GN1 12HP

Dàn nóng VRF Midea VX MVX-335WV2GN1 12HP

I. Thông số kỹ thuật của Dàn nóng VRF Midea VX MVX-335WV2GN1 12HP.   HP  12  ..

Liên hệ 0966.793.688

Dàn nóng VRF Midea VX MVX-400WV2GN1 14HP

Dàn nóng VRF Midea VX MVX-400WV2GN1 14HP

I. Thông số kỹ thuật của Dàn nóng VRF Midea VX MVX-400WV2GN1 14HP.   HP  14  ..

Liên hệ 0966.793.688

Dàn nóng VRF Midea VX MVX-500WV2GN1 18HP

Dàn nóng VRF Midea VX MVX-500WV2GN1 18HP

I. Thông số kỹ thuật của Dàn nóng VRF Midea VX MVX-500WV2GN1 18HP.   HP  18  ..

Liên hệ 0966.793.688

Dàn nóng VRF Midea VX MVX-560WV2GN1 20HP

Dàn nóng VRF Midea VX MVX-560WV2GN1 20HP

I. Thông số kỹ thuật của Dàn nóng VRF Midea VX MVX-560WV2GN1 20HP.   HP  20  ..

Liên hệ 0966.793.688

Dàn nóng VRF Midea VX MVX-670WV2GN1 24HP

Dàn nóng VRF Midea VX MVX-670WV2GN1 24HP

I. Thông số kỹ thuật của Dàn nóng VRF Midea VX MVX-670WV2GN1 24HP.   HP  24  ..

Liên hệ 0966.793.688

Dàn nóng VRF Midea VX MVX-785WV2GN1 28HP

Dàn nóng VRF Midea VX MVX-785WV2GN1 28HP

I. Thông số kỹ thuật của Dàn nóng VRF Midea VX MVX-785WV2GN1 28HP.   HP  28  ..

Liên hệ 0966.793.688

Dàn nóng VRF Midea VX-I MVX-i450WV2GN1 16HP

Dàn nóng VRF Midea VX-I MVX-i450WV2GN1 16HP

I. Thông số kỹ thuật của Dàn nóng VRF Midea VXI MVX-i450WV2GN1 16HP.   HP  16 ..

Liên hệ 0966.793.688

Dàn nóng VRF Midea VX-I MVX-i670WV2GN1 24HP

Dàn nóng VRF Midea VX-I MVX-i670WV2GN1 24HP

I. Thông số kỹ thuật của Dàn nóng VRF Midea VX-I MVX-i670WV2GN1 24HP.   HP  24 ..

Liên hệ 0966.793.688

Dàn nóng VRF Midea VX-I MVX-i850WV2GN1 30HP

Dàn nóng VRF Midea VX-I MVX-i850WV2GN1 30HP

I. Thông số kỹ thuật của Dàn nóng VRF Midea VXI MVX-i850WV2GN1 30HP.   HP  30 ..

Liên hệ 0966.793.688

Hiển thị 1 đến 17 trong 17 (1 Trang)