DỰ ÁN NHÀ MÁY MAY MẶC NGUYỄN THỊ THANH BÌNH
logo
5 stars - based on 1 reviews
Chủ đầu tư  

Công Ty May Nguyễn Thị Thanh Bình

Địa điểm

 

Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

Hạng mục thi công 

  Hệ thống thông gió, làm mát nhà xưởng 

 

Chủ đầu tư	 	 Công Ty TNHH HK Vina Địa điểm  	 Xã Ngũ Hùng, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương Hạng mục thi công  	Hệ thống làm mát không khí nhà xưởng

Chủ đầu tư	 	 Công Ty TNHH HK Vina Địa điểm  	 Xã Ngũ Hùng, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương Hạng mục thi công  	Hệ thống làm mát không khí nhà xưởng

Chủ đầu tư	 	 Công Ty TNHH HK Vina Địa điểm  	 Xã Ngũ Hùng, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương Hạng mục thi công  	Hệ thống làm mát không khí nhà xưởng

 

SẢN PHẨM NỔI BẬT