Midea

Sắp xếp theo:

Sắp xếp theo:


Dàn lạnh Cassette âm trần 4 hướng thổi  Midea MI2-28Q4DHN1 9.600BTU

Dàn lạnh Cassette âm trần 4 hướng thổi Midea MI2-28Q4DHN1 9.600BTU

I. Thông số kỹ thuật Dàn lạnh Cassette âm trần bốn hướng thổi Midea MI2-28Q4DHN1. MI2-28Q4DHN1 là d..

Liên hệ 0966.793.688

Dàn lạnh Cassette âm trần Midea MI2-18Q1DHN1 6.100BTU

Dàn lạnh Cassette âm trần Midea MI2-18Q1DHN1 6.100BTU

I. Thông số kỹ thuật Dàn lạnh Cassette âm trần một hướng thổi Midea MI2-18Q1DHN1. MI2-18Q1DHN1 là D..

Liên hệ 0966.793.688

Dàn lạnh Cassette âm trần Midea MI2-22Q1DHN1 7.500BTU

Dàn lạnh Cassette âm trần Midea MI2-22Q1DHN1 7.500BTU

I. Thông số kỹ thuật Dàn lạnh Cassette âm trần một hướng thổi Midea MI2-18Q1DHN1. MI2-22Q1DHN1 là D..

Liên hệ 0966.793.688

Dàn lạnh Cassette âm trần Midea MI2-36Q1DHN1 12,200BTU

Dàn lạnh Cassette âm trần Midea MI2-36Q1DHN1 12,200BTU

I. Thông số kỹ thuật Dàn lạnh Cassette âm trần một hướng thổi Midea MI2-36Q1DHN1. MI2-36Q1DHN1 là D..

Liên hệ 0966.793.688

Dàn lạnh Cassette âm trần đa hướng thổi Midea MI2-28Q4CDHN1 9.600BTU

Dàn lạnh Cassette âm trần đa hướng thổi Midea MI2-28Q4CDHN1 9.600BTU

I. Thông số kỹ thuật Dàn lạnh Cassette âm trần đa hướng thổi Midea MI2-28Q4CDHN1. MI2-28Q4CDHN1 là ..

Liên hệ 0966.793.688

Dàn lạnh Cassette âm trần đa hướng thổi Midea MI2-36Q4CDHN1 12.300BTU

Dàn lạnh Cassette âm trần đa hướng thổi Midea MI2-36Q4CDHN1 12.300BTU

I. Thông số kỹ thuật Dàn lạnh Cassette âm trần đa hướng thổi Midea MI2-36Q1DHN1. MI2-36Q4CDHN1 là d..

Liên hệ 0966.793.688

Dàn lạnh Cassette âm trần đa hướng thổi Midea MI2-45Q4CDHN1 15.400BTU

Dàn lạnh Cassette âm trần đa hướng thổi Midea MI2-45Q4CDHN1 15.400BTU

I. Thông số kỹ thuật Dàn lạnh Cassette âm trần đa hướng thổi Midea MI2-45Q1DHN1. MI2-45Q4CDHN1 là d..

Liên hệ 0966.793.688

Dàn nóng VRF Midea MVX-450WV2GN1 16HP

Dàn nóng VRF Midea MVX-450WV2GN1 16HP

I. Thông số kỹ thuật của Dàn nóng VRF Midea VX MVX-450WV2GN1 16HP.   HP  16  ..

Liên hệ 0966.793.688

Dàn nóng VRF Midea MVX-615WV2GN1 22HP

Dàn nóng VRF Midea MVX-615WV2GN1 22HP

I. Thông số kỹ thuật của Dàn nóng VRF Midea VX MVX-615WV2GN1 22HP.   HP  22  ..

Liên hệ 0966.793.688

Dàn nóng VRF Midea VX MVX-1340WV2GN1 48HP

Dàn nóng VRF Midea VX MVX-1340WV2GN1 48HP

I. Thông số kỹ thuật của Dàn nóng VRF Midea VX MVX-1340WV2GN1 48HP.   HP  48 ..

Liên hệ 0966.793.688

Dàn nóng VRF Midea VX MVX-252WV2GN1 8HP

Dàn nóng VRF Midea VX MVX-252WV2GN1 8HP

I. Thông số kỹ thuật của Dàn nóng VRF Midea VX MVX-252WV2GN1 8HP.   HP  8  Tê..

Liên hệ 0966.793.688

Dàn nóng VRF Midea VX MVX-2750WV2GN1 98HP

Dàn nóng VRF Midea VX MVX-2750WV2GN1 98HP

I. Thông số kỹ thuật của Dàn nóng VRF Midea VX MVX-2750WV2GN1 98HP.   HP  98 ..

Liên hệ 0966.793.688

Dàn nóng VRF Midea VX MVX-280WV2GN1 10HP

Dàn nóng VRF Midea VX MVX-280WV2GN1 10HP

I. Thông số kỹ thuật của Dàn nóng VRF Midea VX MVX-280WV2GN1 10HP.   HP  10  ..

Liên hệ 0966.793.688

Dàn nóng VRF Midea VX MVX-2850WV2GN1 102HP

Dàn nóng VRF Midea VX MVX-2850WV2GN1 102HP

I. Thông số kỹ thuật của Dàn nóng VRF MideaVX MVX-2850WV2GN1 102HP.   HP  102 ..

Liên hệ 0966.793.688

Dàn nóng VRF Midea VX MVX-335WV2GN1 12HP

Dàn nóng VRF Midea VX MVX-335WV2GN1 12HP

I. Thông số kỹ thuật của Dàn nóng VRF Midea VX MVX-335WV2GN1 12HP.   HP  12  ..

Liên hệ 0966.793.688

Hiển thị 1 đến 15 trong 25 (2 Trang)