Trane

Sắp xếp theo:

Sắp xếp theo:


Chiller giải nhiệt gió Trane  ARTC

Chiller giải nhiệt gió Trane ARTC

I. Đặc điểm của Chiller giải nhiệt gió Trane ARTC. Chiller giải nhiệt gió Trane ARTC Được vận hành ..

Liên hệ 0966.793.688

Chiller giải nhiệt gió Trane  Ascend™ ACR

Chiller giải nhiệt gió Trane Ascend™ ACR

I. Đặc điểm của Chiller giải nhiệt gió Trane Ascend™ ACR. Chiller giải nhiệt gió Trane AscendTM ACR..

Liên hệ 0966.793.688

Chiller giải nhiệt gió Trane  Ascend™ ACS

Chiller giải nhiệt gió Trane Ascend™ ACS

I. Đặc điểm của Chiller giải nhiệt gió Trane Ascend™ ACS. Chiller giải nhiệt gió Trane AscendTM ACS..

Liên hệ 0966.793.688

Chiller giải nhiệt gió Trane  Sintesis ™ RTAF

Chiller giải nhiệt gió Trane Sintesis ™ RTAF

I. Đặc điểm của Chiller giải nhiệt gió Trane Sintesis ™ RTAF. Làm mát tự do nhờ tận dụng lợi thế củ..

Liên hệ 0966.793.688

Chiller giải nhiệt gió Trane CGAM

Chiller giải nhiệt gió Trane CGAM

I. Đặc điểm của Chiller giải nhiệt gió Trane CGAM. Chiller giải nhiệt gió Trane CGAM có khả năng kh..

Liên hệ 0966.793.688

Chiller giải nhiệt gió Trane Series R® Helical Rotary RTAC

Chiller giải nhiệt gió Trane Series R® Helical Rotary RTAC

I. Đặc điểm của Chiller giải nhiệt gió Trane Series R® Helical Rotary RTAC. Hệ thống của Chiller gi..

Liên hệ 0966.793.688

Chiller giải nhiệt nước Trane CCWH/CCUN

Chiller giải nhiệt nước Trane CCWH/CCUN

I. Đặc điểm của Chiller giải nhiệt nước Trane CCWH/CCUN. Vỏ máy của Chiller giải nhiệt nước Trane..

Liên hệ 0966.793.688

Chiller giải nhiệt nước Trane City RTSF G

Chiller giải nhiệt nước Trane City RTSF G

I. Đặc điểm của Chiller giải nhiệt nước Trane CITY RTSF G. Máy bơm nhiệt của Chiller giải nhiệt nướ..

Liên hệ 0966.793.688

Chiller giải nhiệt nước Trane eCTV CenTraVac™  CVHH/CDHH

Chiller giải nhiệt nước Trane eCTV CenTraVac™ CVHH/CDHH

I. Đặc điểm của Chiller giải nhiệt nước Trane eCTV CenTraVac™  CVHH/CDHH Chiller giải nhiệt nước ..

Liên hệ 0966.793.688

Chiller giải nhiệt nước Trane RTHD Evo

Chiller giải nhiệt nước Trane RTHD Evo

I. Đặc điểm của Chiller giải nhiệt nước Trane RTHD Evo. Hiệu suất đặc biệt. Hiệu suất năng lượng ..

Liên hệ 0966.793.688

Chiller giải nhiệt nước Trane XStream™  RTHF

Chiller giải nhiệt nước Trane XStream™ RTHF

I. Đặc điểm của Chiller giải nhiệt nước Trane XStream™  RTHF. Máy làm lạnh Trane XStream™  RTHF đượ..

Liên hệ 0966.793.688

Chiller giải nhiệt nước Trane XStream™  RTWF

Chiller giải nhiệt nước Trane XStream™ RTWF

I. Đặc điểm của Chiller giải nhiệt nước Trane XStream™  RTWF. Chiller giải nhiệt nước Trane XStream..

Liên hệ 0966.793.688

Hiển thị 1 đến 12 trong 12 (1 Trang)